Szolnoki SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

    5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
- köznyelvi és szakmai szöveget írni
- információk gyűjtésére
- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
- adekvát kommunikációra
- konfliktusmegoldásra
- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
- a szociális problémák felismerésére
- a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
- módszeres munkavégzésre
- tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
- differenciált bánásmód alkalmazására
- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
- rendezvények, programok szervezésére
- ügyeleti feladatok ellátására
- pontos, következetes munkára