Szolnoki Szolgáltatási SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Oktatott szakmáink

IRODAI TITKÁR

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03
Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Előírt gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
-    külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
-    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
-    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
-    iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő      rendszerben);
-    számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
-    vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
-    ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
-    ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
-    ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
-    irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
-    feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
-    megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
-    ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
-    projektfeladatokban részt venni;
-    nyilvántartásokat vezetni;
-    leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
-    jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
-    gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
-    szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen     nyelven.

CIPŐKÉSZÍTŐ

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 02
A szakképesítés megnevezése: Cipőkészítő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 évElméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Összefüggő gyakorlat: 160 óra
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- megállapodni a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról
- modellrajzot készíteni
- árkalkulációt készíteni
- megtervezni a terméket
- kiválasztani a szükséges anyagokat
- cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni
- cipőfelsőrészt összeállítani
- cipőalsórész alkatrészeket előkészíteni
- a felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni
- minőségellenőrzést végezni
- a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni
- használt lábbeliket javítani, felújítani

ELADÓ

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
A szakképesítés megnevezése: Eladó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Összefüggő gyakorlat: 160 óra
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai előképzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- segíteni az árubeszerzést
- átvenni az árut
- készletezési, raktározási feladatokat végezni
- értékesítési tevékenységet végezni
- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.