Szolnoki Szolgáltatási SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Kereskedő

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01

A szakképesítés megnevezése: Kereskedő

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Ágazati besorolás száma és megnevezése:    XXVI. Kereskedelem

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya:40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga          

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

- irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét

- marketing tevékenységet végezni

- megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet

- megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket,

  gazdálkodni a készletekkel

- megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet

- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

- ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat

- felmérni és értékelni a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából

- kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket

- kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát,

  biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket.