Szolnoki Szolgáltatási SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Irodai titkár

A szakképesítés alapadatai:

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás)

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban)

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

-     külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

-    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

-    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

-     iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

-     számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

-     vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

-     ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

-     ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

-     ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

-     irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

-     feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

-     megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

-     ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

-     projektfeladatokban részt venni;

-     nyilvántartásokat vezetni;

-     leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

-     jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

-     gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

-     szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.