Szolnoki Szolgáltatási SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

In memoriam Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna

Nagyon-nagy veszteség érte iskolánkat, tantestületünket, elhunyt Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna tanárnő, iskolánk egykori igazgatója.

In memoriam Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna

„Ha én rózsa volnék, nemcsak egyszer nyílnék,Képek
Minden évben négyszer virágba borulnék,
Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak,
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.

Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött”

Nagyon-nagy veszteség érte iskolánkat, tantestületünket, elhunyt Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna tanárnő, iskolánk egykori igazgatója. Rusvainé Schneider Piroska tanárnő 40 éve volt iskolánk pedagógusa, generációk diákjai és pedagógusai tanultak TŐLE, nevelődtek ÁLTALA.

Rusvainé Schneider Piroska tanárnő 1979-ben fejezte be tanulmányit a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán, kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Ugyanebben az évben munkát vállalt iskolánkban, a martfűi középiskolában, azóta, 40 éve az iskola tantestületének meghatározó tagja.

Munkáját osztályfőnökként kezdte meg, nagyon jó kapcsolatot épített ki tanítványaival, osztályaival. Tanári pályafutásának első 10 évében osztályfőnöki munkát látott el és nagy lelkesedéssel tanította a szaktantárgyait, illetve a cipős képzéshez kapcsolódó szakmai tárgyak oktatásába is bekapcsolódott.

1988-tól részt vett az intézményvezetésben, ahol több mint másfél évtizedig igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Rusvainé Schneider Piroska részt vett a gimnáziumi képzés kialakításában, a szakközépiskolai oktatás megerősítésében, oszlopos tagja volt a felnőttek oktatásának a szakmunkások szakközépiskolájában, majd az elmúlt évtizedben a kereskedelmi képzés kialakításában is részt vett. Munkája során erősítette a diákmozgalmi munkát, segítette a tanulókat az önállóságuk kialakításában.

Rusvainé Schneider Piroska 2004-től 2011-ig az iskola igazgatójaként formálta a tantestületet, vezette az intézményt, irányította az összevont általános- és középiskolát. Az iskola sorsát mindig szívügyének tekintette, együtt élt és dolgozott a csapatával: a tantestülettel, a diáksággal.

Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, igényességgel, lelkiismeretesen látta el. A kollégáival, a diákokkal szemben mindig segítőkész és megértő volt, bizalommal fordulhattunk hozzá. Munkáját az iskola és a város iránti elkötelezettség és hivatástudat jellemezte. Az elődei által megteremtett értékeket megőrizve végezte munkáját, példát állítva ezzel is a martfűiek és a jövő nemzedéke számára.

Drága Piroska! Búcsúzunk Tőled! Köszönjük a sok segítséget, őszinteséget, szeretetet, önzetlenséget! Hiányod felbecsülhetetlen, tanácsaid, szellemiséged igyekszünk továbbadni.

„Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.

Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,
Hogy az egész világ láthatóvá váljék,
Megértő szemekkel átnéznének rajtam,
Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam.”

                                                                                                                               A DAMI közössége

Vissza