Szolnoki SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

DIGITÁLIS MUNKAREND!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A digitális munkarend bevezetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A

Kormány 1102/2020. (III.. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

alapján

2020. év március hónap 16. napjától

a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

  • a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban történik,
  • a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
  • 2020. év március hónap 16-án órarendváltozás történik, mely szerint az első és a második tanítási óra elmarad, a harmadik tanítási órától az órarendnek megfelelően folytatódik a tanítás, tantermen kívüli digitális munkarendben;
  • A tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatosan 2020. év március hónap 16. napján, hétfőn a harmadik tanítási órától kezdődik a tanulók tájékoztatása az osztályfőnökök, a szaktanárok útján történik.
  • A tanulók tanítási időben maradjanak otthon és a pedagógusok irányításával végezzék tanulmányaikat digitális módszerekkel.
  • A legújabb információinkat folyamatosan eljuttatjuk Önökhöz a honlapunkon, az elektronikus naplóban és az osztályközösségek online közösségi csoportjaiban.

Martfű, 2020. 03. 15.

Molnár Aranka
Tagintézmény-vezető

Vissza