Szolnoki Szolgáltatási SZC
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

AZ ÖNKÉNTES MUNKA ÉRTÉKELÉSE

BESZÁMOLÓ

 ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

 

Intézményünk a Játékvár Óvoda és Bölcsőde és a martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2012/2013 tanév elején Iskolai Közösségi Szolgálat ügyében együttműködési megállapodást kötött egymással abból a célból, hogy a tanulók teljesíteni tudják az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges 50 óra közösségi szolgálati tevékenységüket.

Intézményünk eddig is fogadott önkénteseket, de fontos feladatának tartotta a fiatalokkal is megismertetni az óvodában, bölcsődében folyó munka világát. A közösségi szolgálat kiváló lehetőséget teremthet arra, hogy a tanulók észrevegyék a körülöttük lévő világot, tapasztalatokat szerezzenek arról, hogy hol és hogyan tudnak hasznos tevékenységet folytatni, segíteni a kisebbeknek, hogyan, milyen hangnemben szükséges beszélni a 0-7 éves korosztállyal.

Az iskolai koordinátor pontos, precíz tájékoztatása után a szakmai koordinátorral együttműködve felkészítést kaptak a tanulók az intézményünk házirendjéről, a nálunk betartandó viselkedési szabályokról, valamint baleset és tűzvédelmi oktatásban részesültek.

A kapcsolattartás a két intézmény között zökkenőmentes, minden hónapban általunk kiajánlott tevékenységekre lehet a tanulóknak - egyéni sajátosságaik és érdeklődésüknek megfelelően - jelentkezni.

A főbb tevékenységi területek a következők: udvarrendezés, mesedélután tartása, játékirányításba bekapcsolódás, játszóházba való bekapcsolódás, a gyermekek rendezvényekre kísérése.

A tevékenységek megfogalmazása átgondolt, tudatos, rendszeres munkát igényel részünkről, mert célunk, hogy hasznos, tényleg szükséges és pozitív élményt nyújtó munkafolyamatokat keressünk a közösségi szolgálatot végzők számára érzelmi intelligenciájuk, empátiájuk, felelősségérzetük növelése érdekében. Lényeges, hogy olyan tapasztalatokhoz juttassuk őket, melyekkel a későbbiek folyamán nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Az iskolai koordinátor minden esetben nyomon követi a tanulók tevékenységét, gyakori, hogy személyesen is elkíséri őket a munkavégzésre. A visszacsatolás minden esetben működik a két koordinátor között, folyamatos egyeztetés, a tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása, együttgondolkodás jellemző a közös munkára.Képek

Eddigi tapasztalataink alapján a tanulók többsége lelkiismeretesen végzi a rábízott munkát. A kisgyermekekkel való foglalkozás, játékukba, napirendjükbe való bekapcsolódás, gondozási tevékenységeikbe való segítségnyújtás kedvelt tevékenységek számukra. Az intézmény dolgozói magukénak érzik azt a feladatot, hogy a rájuk bízott fiatalokkal beszélgessenek, motiválják őket, „törődő” módon irányítsák őket a munkavégzés során.